Privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst aangepast in oktober 2023.

Iedere dag zetten wij ons in om voor onze klanten ‘meer mogelijk te maken’. Dat doen we met ons assortiment aan hulpmiddelen, maar ook met onze advies- en servicedienst. Om een goed hulpmiddel te kunnen verstrekken en adequate service te kunnen verlenen, heeft HartingBank informatie en persoonsgegevens nodig. Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze klanten en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wijzig cookie instellingen

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van gegevens houden wij rekening met de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat wij:

 • onze doeleinden duidelijke vastleggen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring;
 • zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • uw rechten respecteren, zoals uw recht op inzage, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens.

Deze privacy- en cookieverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door HartingBank B.V. HartingBank is onderdeel van Medux B.V. De naam Medux kunt u daarom ook teruglezen in deze privacy- en cookieverklaring.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Contact opnemen, klacht indienen of offerte aanvragen

Wanneer u een e-mail stuurt, een ingevuld contact- of offerteformulier stuurt, ons telefonisch benadert of op een andere manier contact met ons opneemt, gaat u in op ons aanbod om met ons in contact te treden. Wij zullen dergelijke berichten met daarin uw naam, plaatsnaam, contactgegevens (en eventueel zakelijke informatie wanneer u vanuit zakelijk oogpunt contact met ons opneemt) en de inhoud van uw bericht gebruiken om uw verzoek of vraag te beantwoorden. We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad.

reCAPTCHA

Wij gebruiken reCAPTCHA om misbruik van onze contactformulieren door het versturen van spam te voorkomen. Door aan te geven dat u geen robot bent, wordt gecontroleerd:

 • hoe snel het formulier wordt ingevuld;
 • welke muisbewegingen er gemaakt worden tijdens het invullen;
 • het IP-adres van degene die het formulier invult.

Deze gegevens worden geanalyseerd door Google LLC. Hieruit maakt Google op of ze te maken hebben met een legitieme bezoeker of een bot. Een echte bezoeker hoeft dan alleen op een vinkje te klikken, waarmee diegene bevestigt geen robot te zijn. Vervolgens kan het bericht dan via het formulier naar de ontvanger worden verzonden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google.

Als u met onze klantenservice belt, kan het gesprek worden opgenomen voor trainingsdoeleinden. Daarover informeren we u tijdens het telefoongesprek. Dit doen we zodat we uw vraag of klacht als voorbeeld kunnen gebruiken tijdens (interne) trainingen. Op deze manier kan uw vraag of klacht bijdragen aan het verbeteren van onze klantenservice. Wij hebben een gerechtvaardigd belang tot het verbeteren van onze dienst voor deze verwerking. U kunt altijd bezwaar maken tegen het opnemen van het gesprek en/of het gebruiken hiervan voor trainingsdoeleinden. Gelieve dit aan het begin van het telefoongesprek direct bij uw gesprekspartner aan te geven.

Aanmelden themadagen

Om uw aanmelding voor de themadagen in behandeling te nemen ter uitvoering van de overeenkomst die we in dat geval met u sluiten, verwerken wij enkele persoonsgegevens van u. Wij gebruiken uw aanmelding met daarin uw naam, functie, de organisatie waar u werkzaam voor bent, zakelijke adresgegevens, contactgegevens (en eventueel zakelijke informatie wanneer u vanuit zakelijk oogpunt contact met ons opneemt), dieetwensen en betaalgegevens om uw aanmelding in behandeling te nemen. We bewaren uw gegevens tot 6 maanden nadat de themadagen hebben plaatsgevonden.

Sprekers themadagen

Tijdens de themadagen komen bepaalde sprekers meer vertellen over een bepaald onderwerp dat relevant is binnen het vakgebied. Om u als spreker in te zetten tijdens de themadagen en aanmelders te informeren over uw komst, verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze gegevens verwerken wij, omdat u ingaat op ons aanbod om als spreker een lezing te geven tijdens de themadagen (uitvoering van de overeenkomst). Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: naam, functie, organisatie, adresgegevens en financiële gegevens.

Wij bewaren deze gegevens tot een jaar nadat de themadagen voorbij zijn. Met uw toestemming bewaren wij uw gegevens voor de volgende editie van de themadagen, zodat wij u opnieuw kunnen benaderen. Fiscale gegevens bewaren wij langer omdat wij daartoe wettelijke verplicht zijn vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

Adviesgesprek aanvragen

Wanneer u advies wilt ontvangen over een van onze producten, dan kunt u via een formulier op onze website een adviesgesprek aanvragen. Wij vragen om uw naam, geslacht, plaats, contactgegevens (en eventueel zakelijke informatie zoals de naam van het bedrijf of de instelling en de afdeling waar u werkt). Daarnaast gebruiken wij de inhoud van uw bericht om uw verzoek of vraag te beantwoorden. Deze gegevens hebben wij nodig om uw aanvraag in behandeling te nemen (uitvoering van de overeenkomst). We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor de aanvraag of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad.

Service- en reparatieopdracht

Is een service of reparatie nodig voor een hulpmiddel, dan kunt u bij ons een service- en reparatieopdracht indienen via onze website. Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, hebben wij verschillende gegevens nodig: organisatie, locatie, afdeling en plaatsnaam waar u werkzaam bent, informatie omtrent het hulpmiddel, en de naam en contactgegevens van de contactpersoon (gerechtvaardigd belang). We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor de service- en reparatieopdracht.

Klantenportaal

Met een HartingBank-account heeft u toegang tot het klantenportaal. Binnen het klantenportaal kunt u voor uw cliënten hulpmiddelen aanvragen, een reparatie- of aanpassingsaanvraag indienen, en bonnen ondertekenen. Hiervoor verwerken wij verschillende gegevens: uw inloggegevens, naam, contactgegevens, organisatie waar u werkzaam bent en de rol die u binnen de organisatie bekleedt. Wij bewaren uw gegevens totdat u uw account verwijdert, of tot maximaal 2 jaar nadat u voor het laatst heeft ingelogd in het Klantenportaal. Voor de gegevens die u verwerkt van uw cliënten zijn wij ofwel verwerker ofwel beiden zelfstandig verantwoordelijke. In dat laatste geval vragen wij uw cliënten duidelijk te informeren dat u gegevens van hen aan ons doorgeeft.

Nieuwsbrieven

Via onze website kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van HartingBank. Op basis van uw toestemming versturen wij tweemaandelijks per e-mail een nieuwsbrief met daarin campagnes, advertenties voor evenementen, white papers van HartingBank en andere relevante onderwerpen. Om u aan te kunnen melden voor de nieuwsbrief, hebben wij verschillende gegevens van u nodig: voor- en achternaam, e-mailadres, functie en organisatie.

Wij bewaren uw gegevens totdat u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich op elk moment afmelden via de link onderaan in de nieuwsbrief.

Winactie

Regelmatig schrijven we toffe (win)acties uit. Zo staan we ook weleens op de beurs waar we cadeaus weggeven aan bezoekers die interesse hebben of houden we een winactie onder onze bestaande klanten (toestemming). Om mee te kunnen doen vragen we uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Deze gegevens bewaren we gedurende de actieperiode. Na afloop van de actie zullen we deze gegevens ook weer verwijderen, tenzij u heeft aangegeven dat wij deze gegevens mogen gebruiken om u te benaderen.

Track & Trace

Om de zoektocht naar hulpmiddelen binnen een zorginstelling of verpleeghuis makkelijker te maken, bieden wij een Track & Trace oplossing aan. Deze oplossing kan ook helpen in het verkrijgen van inzage in het gebruik van hulpmiddelen door middel van een applicatie en kan ervoor zorgen dat hulpmiddelen effectiever worden ingezet. Om de dienst aan u te kunnen leveren (en de overeenkomst met u uit te voeren), verwerken wij de volgende persoonsgegevens: naam, zakelijke contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer, locatiegegevens en inloggegevens. Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Referenties

Op onze website presenteren wij verschillende referenties over onze diensten en samenwerkingen met andere organisaties. Wij proberen u op deze manier een volledig beeld te geven van onze diensten en welke ontwikkelingen zich voordoen binnen HartingBank. Wij verwerken gegevens op basis van toestemming van de recensenten. Deze toestemming kan te allen tijde gemakkelijk weer ingetrokken worden door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die onderaan deze verklaring te vinden zijn. Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens: naam van de recensent, naam van de organisatie waar de recensent werkzaam is, eventueel foto’s verstrekt door de organisatie/recensent, eventueel persoonsgegevens als inhoud van het bericht. Wij hebben deze gegevens nodig om de referentie te beoordelen en te verwerken op de website. Wij bewaren de gegevens totdat u uw toestemming intrekt voor het publiceren van het bericht.

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van een social media button, welke u doorgeleidt naar de betreffende social media platform. U krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zult u advertenties tegenkomen op uw social mediapagina. De button is werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als u wilt weten wat het social media platform doet met uw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

HartingBank neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden?

HartingBank deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Dit betekent dat wij een grondslag hebben, wij de derde als leverancier inschakelen of als de derde partij onderdeel uitmaakt van de groepsmaatschappij waarbinnen HartingBank zich bevindt: Medux, of wanneer wij de gegevens dienen te delen met partijen om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren. De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Betalingsleveranciers
 • Cookieleveranciers
 • Telecomleveranciers
 • Ingeschakelde consultants en tussenpersonen
 • Zorginstellingen
 • Zorgverzekeraars
 • Partners
 • Overheidsdiensten (o.a. de Belastingdienst en gemeenten)
 • Grafisch vormgevers
 • Postorderbedrijven
 • Leveranciers van boeken

HartingBank kan uw persoonsgegevens verder delen met verwerkingsverantwoordelijken die deel uitmaken van Medux, op grond van een gerechtvaardigd belang voor interne administratieve doeleinden binnen het concern, of indien dit noodzakelijk is om de overeenkomst met u uit te voeren. Dit betekent dat uw persoonsgegevens inzichtelijk kunnen zijn voor medewerkers van andere entiteiten binnen Medux. De medewerkers van deze entiteiten krijgen enkel toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is uit hoofde van hun functie. Uiteraard gaan alle medewerkers zorgvuldig met uw gegevens om en zullen andere entiteiten de persoonsgegevens niet inzetten voor andere doeleinden zonder dat daar een grondslag voor bestaat.

Om onze diensten te kunnen verlenen, kan HartingBank uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). HartingBank doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

Cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Wij gebruiken onderstaande soorten cookies:

 • Functionele cookies: deze cookies hebben een functionele rol binnen de website. De cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert.
 • Analytische cookies: deze cookies geven ons inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Op basis van deze informatie kunnen wij onze website gebruiksvriendelijker maken.
 • Marketing cookies: deze cookies maken het mogelijk om u gepersonaliseerde advertenties te laten zien (via onze advertentiepartners).

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Refferer-URL
 • Login informatie

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies.

Bekijk hier het overzicht (PDF) met de cookies die op onze website gebruikt kunnen worden.

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld. 

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Hieronder vindt u per browser een link naar de website van de aanbieder waar stapsgewijs wordt omschreven hoe u cookies kunt blokkeren of verwijderen.  

Links naar andere websites

Op https://hartingbank.nl staat een aantal links naar websites van onze partners. Als u daarop klikt, wordt de website van die partner geopend. Zodra u op de website van een van onze partners bent, is het privacybeleid van die partner van toepassing. 

Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar

HartingBank heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van kinderen die jonger dan 16 jaar zijn, zonder toestemming van hun ouders of voogd. Voor websitebezoekers kunnen wij echter niet controleren of zij ouder dan 16 zijn. We raden ouders daarom aan om betrokken te blijven bij de internetactiviteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat organisaties hun persoonsgegevens verwerken zonder toestemming. Indien u vermoedt dat wij persoonsgegevens hebben verwerkt van uw kind zonder uw toestemming, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze pagina. 

Welke privacyrechten heeft u?

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.   
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.   
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder tegen direct marketing.   
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.  
 • Recht om uw toestemming in te trekken: indien u ons toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken.  
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen aan een derde partij.   
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u ons verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.  

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. 

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen. HartingBank maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. 

Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen dan kunt u dit kenbaar maken via dit webformulier. Het is ook mogelijk om te mailen naar medux.privacy@medux.nl of te printen en op te sturen naar ons kantoor via onderstaande adresgegevens. Tot slot kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze pagina. 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie. 

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Bent u toch niet tevreden met hoe er met uw verzoek om wordt gegaan? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier. 

Contactgegevens

HartingBank B.V.
Atoomweg 111
3542 AB Utrecht
KvK: 80558100 

Voor vragen over uw gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacy- en cookieverklaring, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. 

Klantenservice HartingBank:
Contactformulier is te vinden via: https://hartingbank.nl/contact/ 

Daarnaast kunt u een brief of e-mail sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming: 

t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming 

E-mail: functionarisgegevensbescherming@medux.nl 

(C) HartingBank 2023