Verspilling tegengaan

Wij omarmen het concept van de circulaire economie.  Jaarlijks worden er in Nederland ruim 500.000 hulpmiddelen geleverd. Een groot deel daarvan is gerefurbished. Dat is een systeem van herverstrekken wat in de hulpmiddelen sector goed ontwikkeld is. De sector werkt veel met huurcontracten en verstrekt de hulpmiddelen in bruikleen aan klanten. Als de klant het hulpmiddel niet langer nodig heeft, wordt het teruggestuurd en weer geschikt gemaakt voor een nieuwe klant.  

Maar er worden ook ieder jaar meer dan 100.000 hulpmiddelen afgekeurd. Deze hulpmiddelen worden geschikt gemaakt voor andere markten, of worden weggegooid. Onderdelen van deze hulpmiddelen zijn echter nog goed bruikbaar te maken.  

Herverstrekken zit in de genen
De sector werkt veel met huur- en bruikleencontracten. Als een klant een hulpmiddel niet langer nodig heeft, wordt het teruggestuurd en weer geschikt gemaakt voor een nieuwe kant.

HartingBank realiseert een gemiddeld herverstrekking percentage van 85%. Ook voor reparaties maken we veelvuldig gebruik van gereviseerde onderdelen.  

Bevorderen van de circulariteit in de keten
Samen met partners in de keten creëren we een circulaire route voor enkele producten, waarvan onderdelen met behoud van fabrieksgarantie en de MDR terug in het leveringscircuit gebracht worden.
In het voorkeursassortiment van HartingBank is de volledig circulaire Etac Re-Vive rolstoel opgenomen.

Circulaire rolstoel
Bij rolstoelfabrikant Etac kopen we de volledig circulaire “Etac Cross” rolstoel in. Etac heeft deze rolstoel ontwikkeld met de professionele ondersteuning van het CIRCuit traject. Resultaat: volledig circulaire rolstoel op basis van een gedetailleerd gerecycled onderdelen niveau. De circulaire Etac Cross rolstoel is opgenomen in het voorkeursassortiment van HartingBank. Dit mooie en concrete voorbeeld dient als blauwdruk in onze samenwerking met andere toeleveranciers. 

Afvalmanagement
Als een hulpmiddel niet meer geschikt is voor de Nederlandse markt, kijken we of het nog bruikbaar is buiten Nederland. Veel van deze producten worden geschonken aan goede doelen. Hulpmiddelen die niet langer bruikbaar zijn, worden gestript. Vitale onderdelen worden gereviseerd voor hergebruik. Overige materialen worden gesorteerd en aantoonbaar verantwoord afgevoerd.