Schone en slimme mobiliteit

We willen onze impact op het klimaat zo klein mogelijk maken. Daarom maken we zoveel mogelijk gebruik van emissievrije vervoersmiddelen. Daar waar dat nog niet kan gebruiken we zuinige transportmiddelen. In 2025 rijden we in minimaal 25 steden emissievrij. We bezorgen zo schoon en milieuvriendelijk mogelijk. Daarom hebben we de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het elektrificeren van ons wagenpark en logistieke vloot. Daar hoort ook een groene infrastructuur bij op onze vestigingen. Met een efficiënte rittenorganisatie en het combineren van logistieke activiteiten, minimaliseren we het aantal vervoersbewegingen en verminderen we het aantal kilometers. De CO² uitstoot die wij nog niet kunnen voorkomen, wordt gecompenseerd met certificaten van de klimaat neutrale organisatie, gecertificeerd door de Climate Neutral Group, voor gebruik van diesel in een deel van het wagenpark.