Samenwerkingsverbanden en goede doelen

Hulpmiddelen die niet meer geschikt zijn voor de Nederlandse markt, maar die nog wel veilig te gebruiken zijn, schenken we heel bewust aan goede doelen. Zo bevorderen we ook ergens anders in de wereld de toegankelijkheid tot de hulpmiddelenzorg. 

Hulporganisatie Karam en Winning Wheels
Karam repareert rolstoelen en doneert deze aan hulpbehoevenden met een fysieke beperking in Marokko en Suriname. Het gaat om enkele duizenden hulpmiddelen per jaar. 
De reparaties en logistieke werkzaamheden worden vanuit Winning Wheels georganiseerd.
Winning Wheels activeert jongeren die geen werk hebben, biedt hen een zinvolle dag invulling en maakt ze vakbekwaam.

Sponsorships
Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ondersteunen we graag mensen en organisaties die een voorbeeld zijn voor anderen. Wij zijn trotse sponsor van o.a. de volgende organisaties: De Esther Vergeer Foundation heeft de missie dat ieder kind moet kunnen sporten. Daarom ondersteunt Medux de projecten ‘Durf te Dromen’ en ‘Sportpoli’. Fonds Gehandicaptensport, omdat sport veel zelfvertrouwen geeft en daarmee bijzonder positief bijdraagt aan de zelfredzaamheid en mobiliteit van mensen. WeHelpen, omdat mantelzorg van essentieel belang is voor de samenleving en de brede doelgroep van onze organisatie hier een cruciaal deel van uitmaakt. 

Overstromingen
Soms springen we in bij grote problemen. Zo hielpen diverse collega’s bij de evacuatie van bewoners van zorgorganisaties tijdens de overstromingen in het zuiden van het land in juli 2021. In no-time staan medewerkers klaar. We zijn trots dat we op deze manier meer mogelijk maken. 

Hulp aan Oekraïne
Als één van de grotere spelers in de Europese hulpmiddelenmarkt nemen wij onze verantwoordelijkheid met het bieden van steun voor oorlogsslachtoffers in Oekraïne en vluchtelingen in de omringende landen. We bieden hulp aan via 3 routes: 

  1. We werken samen met de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) en hebben inmiddels meerdere vrachtwagens met medische hulpmiddelen verzonden naar ziekenhuizen in Oekraïne. Wij verzorgen de logistiek voor de SAZ en doneren hulpmiddelen zoals o.a. rolstoelen, loophulpmiddelen en douche- en toilethulpmiddelen.
    We continueren onze hulp zolang het nodig is.  
  2. Samen met Sunrise Medical B.V., één van onze leveranciers, zamelen we rolstoelen in voor vluchtelingenorganisaties in Polen. Sunrise heeft met haar lokale aanwezigheid daar, een hulplijn opgezet. Zij verzorgen de distributie van Nederland naar Polen. Met het netwerk ter plaatse zorgen ze ervoor, dat de spullen daar terecht komen waar ze het hardst nodig zijn. 
  3. We ondersteunen met hulpmiddelenzorg in de opvanglocaties in Nederland. 

Eindejaarsgeschenk 2022
Elk jaar krijgen onze klanten een klein presentje als dank voor de samenwerking in het afgelopen jaar. Dit jaar is voor het maken van deze eindejaarsgeschenken de samenwerking opgezocht met één van onze klanten.
Stichting Philadelphia Zorg verzorgt op verschillende plaatsen in het land dagbesteding aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en mensen met een psychische achtergrond kunnen zich hier ontplooien en verder ontwikkelen in hun vaardigheden.
Twente UNIEK is één van deze locaties. Op deze unieke werkplek in Twente bieden zij werkzaamheden aan in een bakkerij, computerruimte en inpakafdeling, maar ook als je creatief bent kom je er goed uit de verf.
In de laatste periode van 2022 hebben de medewerkers van Twente UNIEK heerlijke koekjes voor ons gebakken. Deze worden in zakjes verpakt met een mooie sticker erop. Bovendien zijn deze in een duurzame verpakking verpakt.