ISO standaarden en overige certificaten

ISO standaarden

  • ISO 9001 Kwaliteit van de bedrijfsprocessen
  • ISO 14001 Milieuaspecten van de bedrijfsvoering
  • ISO 13485 Kwaliteit en veiligheid levering medische hulpmiddelen
  • ISO 27001 en NEN 7510 Informatiebeveiliging in de zorg

Overige standaarden en certificaten

  • PSO prestatieladder Trede 2, we maken ons op voor Trede 3
  • NKH Nederlands Keurmerk Hulpmiddelen (vanuit de sector)
  • Lean & Green certificaat
  • Terberg Greenlease VCS credits, compensatie diesel CO² uitstoot wagenpark

ISO standaarden en overige certificaten