Goed werkgeverschap en inclusiviteit

Medux telt ruim 2.500 medewerkers. Zij maken het bedrijf tot een succes. HartingBank biedt medewerkers een professionele, prettige werkomgeving waarin zij zichzelf kunnen zijn. Een omgeving waar ze zich betrokken en gewaardeerd voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Diversiteit brengt een team tot betere resultaten. We streven onder andere naar een minimale genderdiversiteit van 40% in management functies. We zetten ons in om een professionele en fijne werkomgeving te creëren voor iedereen, waarbij we zowel intern als extern pleiten voor inclusiviteit. 

SROI – Werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
We dragen zorg voor economische groei en banen. We bieden werk aan ruim 100 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij zijn PSO gecertificeerd (trede 2) en werken hard aan een volgende stap op de PSO prestatieladder (trede 3). 
Belangrijk hierbij te vermelden is dat we de PSO doelgroep verspreid over het land inzetten. We koppelen de inzet aan onze regionale contracten en samenwerkingsverbanden.

Erkend leerbedrijf 
We hebben een landelijke accreditatie als erkend leerbedrijf en kunnen op alle vestigingen in Nederland stages en leerbanen aanbieden.. 

Verantwoorde en ethische toeleveringsketen
Als ondernemer in de (revalidatie)zorg richten we ons bewust op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Wij laten zien dat we meer dan gemiddeld sociaal ondernemen. Dat verlangen we ook van onze ketenpartners. We motiveren onze leveranciers te werken aan PSO certificering.
We ontwikkelen een gedragscode waarmee we de waarden en principes vastleggen die wij nastreven met onze handelspartners in de toeleveringsketen.