Bijdragen aan een beter klimaat

Onze doelstelling is om een groot deel van het energieverbruik te realiseren uit hernieuwbare bronnen. Op weg daar naartoe, gebruiken we groene stroom en steeds minder gas.

Alle nieuwe panden worden geselecteerd volgens de BREEAM excellent richtlijnen. Bestaande vestigingen worden verduurzaamd door gebruik te maken van ledverlichting, gesegmenteerde verwarming en zonnepanelen op de daken waar dat mogelijk is.

Voor het opladen van het elektrische wagenpark is een groene infrastructuur georganiseerd met laadpalen op al onze vestigingen. Hiervoor maken we gebruik van groene stroom.