Innovatie in de zorg

Hoe kan innovatie in de zorg leiden tot een lagere werkdruk? Wat vraagt dit van de aansluiting tussen opleiding en werkveld? HartingBank praat erover met Frank Huiting, docent Zorg en Innovatie bij MBO Noorderpoort.  

Wat is volgens u het maatschappelijke belang bij de opleiding Maatschappelijke Zorg?
Wij brengen niet alleen theorie en kennis over, maar maken studenten ook bewust van het feit dat zij verandering in gang kunnen zetten. We leren ze creatief te zijn om processen te verbeteren. Dat vraagt wel iets van een student, veel meer dan vroeger. Veel zorgorganisaties en instellingen werken met innovaties of zijn aan het innoveren. Wij bewegen hierin mee en proberen voorop te lopen. We leren studenten wat technologie voor de rol van zorgprofessional betekent. Een belangrijke vraag daarbij: waarom zetten we het in? Het lijkt soms namelijk een doel op zich. Ik zie het steeds meer als een middel om de kwaliteit van leven te verbeteren voor de cliënt. De behoefte van de cliënt moet de focus blijven. Dat probeer ik mijn studenten ook te leren.

“De vraag is niet of we technologie breder gaan toepassen, maar hoe!”

Hoe denkt u over de inzet van zorgrobots?
Dat hangt van de inzet ervan af. Zet je ze – als zorgorganisatie – in om voorop te lopen? Of zet je de cliënt centraal? Binnen het vak Zorg en Innovatie onderzoeken mijn studenten wat hun visie is op het gebied van zorginnovatie. We maken daarin samen een reis binnen de ontwikkelingen om te ontdekken wat zij zelf belangrijk vinden. En dat gaat niet over één nacht ijs. Er komen bijvoorbeeld ook thema’s als ethiek aan bod. Met vragen als: is het ethisch verantwoord om seksrobots in te zetten in de gehandicaptenzorg? Door dit bespreekbaar te maken, ontstaan boeiende gesprekken. Over technologie, maar ook over waarden. 

Hoe kan innovatie helpen rondom werkdruk en krapte in de zorg?
Ik kan me voorstellen dat het een aantal processen kan vereenvoudigen. Neem videobellen als voorbeeld. Een cliënt kan daardoor meerdere contactmomenten hebben. Niet als vervanging, maar eventueel ernaast. Of medicatieverstrekking op afstand. Waar voorheen de wijkverpleegkundige altijd aanwezig moest zijn, staat er nu een apparaat (Medido) op de keukentafel. Deze geeft een signaal, waarna er een zakje medicatie uit het apparaat komt. Dit geeft een cliënt de regie terug. Anderen hebben juist wel behoefte aan contact, het blijft dan ook altijd maatwerk. Maar deze processen en technieken kunnen de werkdruk zeker verlagen. 

Ergotherapeuten te kort: wat nu?

“Organisaties als HartingBank moeten vooruitlopen op het gebied van technologie. Qua kennis, expertise en kunde. Die expertise is nodig om te kunnen sparren met ergo- of fysiotherapeuten. Het belangrijkste is om te onderzoeken: waar lopen ergotherapeuten tegenaan? Want alleen dan kan er gekeken worden naar een concrete constructieve oplossing.”

Wat kan HartingBank doen aan een betere aansluiting van opleiding op werkveld?
Samenwerken. Daar ben ik groot voorstander van. Dat houdt in dat we kijken naar hoe we elkaar kunnen versterken en elkaars problemen kunnen aanpakken. Er zijn – zowel in het onderwijs als in de zorg – veel uitdagingen. Ik denk dat we daarin veel voor elkaar kunnen betekenen. Wij zijn gespecialiseerd in het opleiden en het meegeven van de juiste vaardigheden, kennis en talenten voor in het werkveld. Hoe mooi zou het zijn als wij vanuit het werkveld te horen krijgen waar de behoefte ligt! Zo kunnen wij onze studenten op de juiste manier opleiden. Daarvoor is samenwerking en overleg nodig. Ook met leveranciers. Misschien zelfs landelijk! Zo zouden we een kopgroep kunnen samenstellen met meerdere organisaties voor periodiek overleg. 

Heeft het idee van Frank uw interesse gewekt? Neem contact met ons op, dan leggen wij de link.

Dit artikel verscheen eerder in het HartingBank magazine.