De kracht van zorghulpmiddelen

voor cliënten met onrustig gedrag

Mensen met mentale of neurologische aandoeningen, bijvoorbeeld dementie, kunnen zich onrustig en geagiteerd voelen en gedragen. Innovatie kan bijdragen in de omgang met cliënten met onbegrepen gedrag. De Zorggroep en Zorgpartners deden mee aan een pilot rondom de ZEN Zorgstoel. Benieuwd naar hun ervaringen? Lees meer over onbegrepen gedrag en vraag het expertiserapport aan.

Bekijk hier het expertiserapport

Onbegrepen gedrag

We worden steeds ouder en daarmee nemen ziektes als dementie toe. In Nederland hebben momenteel een kleine 300.000 mensen dementie. De verwachting is dat door de vergrijzing het aantal mensen met dementie stijgt tot een half miljoen in 2040. Veel van hen hebben te maken met gedragsproblemen. Hiervoor wordt ook de term ‘onbegrepen gedrag’ gebruikt.

Extra inzet personeel

Onder onbegrepen gedrag valt moeilijk hanteerbaar gedrag, zoals onrust of agressie. Naast dat het voor de omgeving van de persoon moeilijk is, is het vooral ook voor de persoon zelf niet prettig. Het heeft een negatieve invloed op het welzijn. Iemand met onrustig gedrag vraagt ook om extra inzet en aandacht van het verzorgend personeel.

Praktijkervaring ZEN Zorgstoel

De Zorggroep deed een pilot met de ZEN Zorgstoel, om te ervaren hoe de stoel bewoners met onrust kan helpen. Bekijk het videoverhaal.

Zorgverlener en client met onrust

Prikkelverwerking

Er komen allerlei prikkels bij ons binnen, zoals geuren, geluiden en kleuren. Niet al deze prikkels nemen wij bewust waar. Onze hersenen filteren de prikkels en beoordelen of een reactie nodig is. Bij dementie werkt die filter niet altijd even goed of soms zelfs helemaal niet meer. Het is dan niet duidelijk welke prikkels op een bepaald moment belangrijk zijn. Men raakt overprikkeld. Dit kan gevoelens van onveiligheid, stress of paniek veroorzaken, wat zich vervolgens uit in onrustig gedrag of agressie.

Expertiserapport

Praktijkervaringen van De Zorggroep en Zorgpartners

Innovatie kan bijdragen in de omgang met cliënten met onbegrepen gedrag. De Zorggroep en Zorgpartners deden mee aan een pilot met de ZEN Zorgstoel. Benieuwd naar hun ervaringen? U leest het in ons expertiserapport.

Bekijk hier het expertiserapport

Zorghulpmiddelen bij onrust

Bepaalde zorghulpmiddelen kunnen ondersteunen in het tot rust brengen van de cliënt. HartingBank levert diverse hulpmiddelen waar uw cliënten en u als zorgverlener baat bij kunnen hebben.

Novista verzwaringsdeken

Productinformatie: Novista verzwaringsdekens

De Novista verzwaringsdekens kunnen worden ingezet als een zintuigstimulerend cognitief hulpmiddel, onder andere bij cliënten met dementie, ADHD, slapeloosheid, angst of onrustklachten. Door de samenstelling geeft deze gewichtsdeken een zacht en omsluitend gevoel van geborgenheid. Hierdoor ontstaat een kalmerend effect.

Productdetails
ZEN Zorgstoel Fitform

Productinformatie: ZEN Zorgstoel

De ZEN Zorgstoel van Fitform is een innovatieve stoel die elektrisch aangedreven slow motion schommelbewegingen maakt. Door het schommelen wordt overprikkeld gedrag geminimaliseerd en raakt de gebruiker in een rustige en ontspannen staat.

Productdetails
Zorgverlener Zen-Zorgstoel
De Zorggroep deed een pilot met de ZEN Zorgstoel:
meer rust voor de cliënt en zorgverlener

Ik zie aan de bewoner dat hij ontzettend geniet en helemaal ontspannen wordt, daarom ik ook.

Zorgverlener, De Zorggroep

Ontvang direct het expertiserapport

Innovatie kan bijdragen in de omgang met cliënten met onbegrepen gedrag. De Zorggroep en Zorgpartners deden mee aan een pilot met de ZEN Zorgstoel. Benieuwd naar hun ervaringen? U leest het in ons expertiserapport Praktijkervaringen van De Zorggroep en Zorgpartners. Bekijk het rapport hier.

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: Alzheimer Nederland, Volksgezondheidenzorg.info, Zorg voor beter