Inzetten van opstahulpmiddelen

Het verplaatsen van cliënten kan voor zorgverleners fysiek belastend zijn, vooral als de juiste hulpmiddelen ontbreken. Opstahulpmiddelen helpen cliënten om comfortabel en op eigen kracht op te staan. Het is voor cliënten vaak een prettige eerste kennismaking met hulpmiddelen en maakt de overgang naar zwaardere middelen (zoals tilliften) laagdrempeliger.

Lees verder

Wereld Obesitas dag

Er zijn steeds meer Nederlanders met ernstig overgewicht. Wereld Obesitas Dag is in 2020 in het leven geroepen om stil te staan bij deze chronische ziekte. Cliënten met obesitas hebben vaak aangepaste zorg nodig. Wij helpen graag bij het realiseren van deze zorg. Zo blijven cliënten zo mobiel mogelijk.

Lees verder

Voorkom fysieke overbelasting

Door toe­na­me in de zorg­zwaar­te is het ge­zond en fit hou­den van zorg­pro­fes­si­o­nals es­sen­ti­eel. Met de in­zet van de juis­te hulp­mid­de­len voor­komt u fy­sie­ke overbe­las­ting tij­dens de da­ge­lijk­se werk­zaam­he­den. Har­ting­Bank denkt graag met u mee over de meest ge­schik­te op­los­sin­gen voor uw or­ga­ni­sa­tie en cli­ën­ten.

Lees verder