Twee nieuwe anti-decubitus matrassen

HartingBank biedt een divers aanbod aan matrassen met verschillende functionaliteiten, hardheden en drukverdeling. Naast standaard schuimmatrassen bieden wij ook speciale anti-decubitus matrassen voor cliënten, zoals dynamische en anti-deformatie matrassen. Deze matrassen worden ingezet bij zorgvragers die verondersteld worden het hoogste risico op decubitus te hebben. Dynamische matrassen bieden hierbij een actieve therapie waarbij periodiek de druk op de huid van de patiënt wordt ontlast. Anti-deformatie matrassen passen zich continu aan, aan de houding van de cliënt en zorgen zo voor extreem lage druk. Hierdoor ontstaat er een 'drijf-effect' en wordt weefselvervorming geminimaliseerd. Samen met Direct Healthcare Group introduceren wij twee nieuwe anti-decubitus matrassen.

 

Quattro® Plus

Het Quattro® Plus matras combineert een actieve 1-in-4 cell cyclus met TISSUEgardOrtho-differential support en een multi-stretch hoes. Dit zorgt voor aanzienlijke perioden voor weefselherstel tijdens elke cyclus en biedt patiënten optimale verlichting van druk.

 

  • Het Quattro® Plus matras is zeer breed inzetbaar binnen het dynamische segment, waardoor de noodzaak voor andere type matrassen minder is en het werk voor de zorg makkelijker wordt.
  • In meerdere klinische studies zijn zowel de economische als klinische voordelen aangetoond, o.a. dat de incidentie van decubitus na inzet sterk is afgenomen.
  • Het Quattro® Plus matras past zich automatisch aan op de houding en het gewicht van de patiënt. Er is geen input van de zorg nodig.
  • Door het terugdringen van incidentie en daarmee de behandeling van decubitus, alsmede het verhogen van de efficiëntie worden kostbare zorgcapaciteit en kosten bespaard.
  • Door de combinatie van minder voelbare bewegingen in het ondersteuningsoppervlak, diepere onderdompeling en extra ondersteuning waar nodig, biedt het Quattro® Plus matras, meer comfort en betere rust voor patiënten. Dit resulteert ook in beter slaap en een beter waakritme.


Nu te koop voor €3587 excl. btw, of te huren voor € 7,50 per dag.

Benieuwd naar de voordelen van het Quattro® Plus matras?

In deze video legt Bas Rutten, de marketingmanager van Direct Health Care Group het graag uit.

 

Carital® Optima

De Carital® Optima is een matrasvervangingssysteem met pomp dat weefselvervorming voorkomt voor de preventie en behandeling van decubitus. Het is specifiek ontworpen voor patiënten bij wie vermoed wordt dat ze een ‘hoog risico’ en ‘zeer hoog risico’ op de ontwikkeling van decubitus lopen. De matrassen bieden de zorgvrager een hoog niveau van comfort. Er wordt gebruik gemaakt van continue lage druk in het matras om de druk te herverdelen en een hoge mate van onderdompeling en omhulling te bereiken. De pomp past automatisch het matras continue aan op de bewegingen en houding van de zorgvrager en zorgt zo voor een extreem lage celdruk en minimale weefselvervorming. De cliënt ‘drijft’ als het ware op het matras.

 

  • Uitermate geschikt voor cliënten die weinig beweging kunnen verdragen, waar geen wisselligging mogelijk is en/of hoge mate van comfort gewenst is.
  • Voorkomt vervorming van het weefsel, wat aansluit bij recente bevindingen van prof. Amit Gefen¹ dat decubitus in enkele minuten kan ontstaan door weefselvervorming.
  • Carital® Optima zorgt voor minder decubitus, minder behandeling en daardoor meer capaciteit voor andere zorgtaken.
  • Het Carital® Optima matras is een betaalbaar en praktisch alternatief ten opzichte van dure en omvangrijke Air Fluidised matrassen/bedden (zoals het zandbed)
  • Hoogwaardig systematische reviews beschikbaar welke klinische en economische voordelen onderschrijven.


Nu te koop voor €8024 excl. btw, of te huren voor € 12,50 per dag.

Benieuwd naar de voordelen van het Carital® Optima matras?

In deze video legt Bas Rutten, de marketingmanager van Direct Health Care Group het graag uit.

Het HartingBank AD-team denkt graag met u mee

Cliënten die lang in dezelfde houding zitten of liggen, hebben een verhoogd risico op doorliggen. Dit is niet alleen pijnlijk, maar belemmert ook het herstel en leidt tot een langere opnameduur. De inzet van het juiste matras is belangrijk voor de preventie en behandeling van decubitus. Onze AD-specialisten geven advies over de beste mogelijkheden voor uw cliënten.

Somnoloog Annelies Smits is betrokken bij HartingBank om beter slapen te stimuleren in de zorg

“Een comfortabel matras is essentieel voor goede slaap”

Om de bewustwording rondom slaap en daardoor beter slapen te bevorderen werkt HartingBank samen met Annelies Smits, gerenommeerd somnoloog (slaapdeskundige). Smits is betrokken bij het ontwikkelen van de landelijke richtlijn Slaapproblemen. Deze richtlijn wordt in 2023 gepubliceerd en omvat handvatten ten aanzien van kennis, hulpmiddelen en routes die er op het gebied van slaap zijn.

¹ 1. Gefen, A. (2018). The Future of Pressure Ulcer Prevention is Here: Detecting and Targeting Inflammation Early. EWMA Journal. 19(2):7-13.